60,4910633 5,5037299
Koppen, Valestrandsfossen, 5281

SMIO I KOPPEN

Istandsetting av smie

Hovedetasjen er murt med lokal gråstein. Gulvet i smia er jordguv, og taket er tekt med naturheller og teglpanner. Tidligere var hele taket tekt med naturheller. Teglpannene ble muligens lagt på 1920-tallet.

Smia ble restaurert på slutten av 1980-tallet, og mye av de originale bygningsdelene gikk tapt. Hoveddør, vinduer, og selve konstruksjonen ser ut til å være original, eller svært gammelt. I tillegg er interiøret bevart, som essa, belg, arbeidsbord, hyller, ambolt og en del verktøy.

Kulturminner for allmennheten:
Målet er å åpne tunet, bygningene og kulturlandskapet for omvisning og åpne aktivitetsdager. Smia vil ha en sentral rolle, da den vil bli brukt til å smi bygningsdeler til de andre bygningene som skal repareres. Det første er smiing av spiker til smia og torvhuset. 

Kompetanseoverføring: 
Konkrete planer for kompetanseoverføring i form av smi-kurs, lokal kursholder.

LES OM FLERE PROSJEKTER