60,7488678 12,3841082
Posåsvegen 506, Åsnes Finnskog, 2283

SOLHEIM - GAMLEBUTIKKEN

Den gamle butikken i Posåsvegen ligger sentralt i bygda som strekker seg både på svensk og norsk side. I 1965 gikk den siste tømmerfløtingen i området. Etter det ble bygda mer og mindre fraflyttet og preget av sterkt forfall. Prosjektet handler om å sette i stand butikkbygningen og pakkhuset (begge oppført 1896).   Arbeidene utføres trinnvis. Midlene fra Kulturminner for alle skal gå til å utbedre takrenner og blikkenslagerarbeider.

Kulturminner for allmennheten:    
I dag brukes stedet som lagerbygning. I fremtiden vil stedet brukes til Formidling av lokalhistorie, håndverkskultur og lokal byggeskikk. Kulturminnet ligger sentralt til i bygda, nær veien. 

Kompetanseoverføring:  
Lokale håndverkerbedrifter vil gjennom prosjektet få praksis med blikkenslagerarbeider på vernede hus. Elever fra Solør videregående skole deltar med en dag på byggeplass under arbeidene.

LES OM FLERE PROSJEKTER