62,88439 10,4816389
Brubakken, Budalen, 7928

STABBUR PÅ BRUBAKKEN

Istandsetting av stabbur på Brubakken, Budal, Midtre Gauldal, Trøndelag.

Bygningen kan være oppført 1635-37, og bygningen har stått så vidt vites urørt etter siste kjente takomlegging i 1800-50. Det er interessante detaljer knyttet til tak og laftutførelse, samt et intakt tømmer i bygningen datert til 1631-35.

Kulturminner for allmennheten:
Bygget er i dag i bruk som stabbur og lager for husgeråd. Bruken skal videreføres. Kulturminnet ligger i enden av gårdsvei åpen for fri ferdsel.

Kompetanseoverføring:
Det skal lages kurs i legging av nevertak med jordtekking, etter analyse av eksisterende taktekking/ takkonstruksjon. Kurset blir åpent for både lokale interesserte, fagpersoner og andre interesserte. Det blir visningsdag og demonstrasjoner av gamle taktekkingsteknikker som er åpen for alle interesserte, med mulighet for egne dugnader åpne for dugnadsinteresserte.

LES OM FLERE PROSJEKTER