60,0114864 9,2710965
Numedal Middelaldersenter, Numedalsvegen, Rollag, 3626

TINGSTUA FRA TRAANEN

Tingstua er en bygning som opprinnelig ble oppført på gården Nord-Traaen i Rollag.

Stua ble skadet i brann i 2003. Eieren har et sterkt ønske om at Tingstua skal tas vare på og har derfor forært stua til Numedal Middelaldersenter.

Kulturminner for allmennheten: 
Middelaldersenteret har et etablert kurssted i Numedal. Tingstua skal settes opp her, og dermed inngå i et historisk bygningsmiljø. Stua vil bli brukt aktivt som lokale i forbindelse med opplæringstilbud. Sommeren 2019 er planen å bruke Tingstua - riktignok uferdig - til kurs i sprangfletting og tægerbinding. 

Kompetanseoverføring:  
Arbeidet vil i hovedsak bli utført på dugnad av medlemmer i foreningen. Restaureringsarbeidene vil gi en læringsarena for lafting, tørrmuring, høvling av panel/gulvbord, listverk - og kopiering av gamle vinduer. 

LES OM FLERE PROSJEKTER