60,2489998 9,3425459
Nordbygda 3, Eggedal, 3359

TO GAMLE STABBUR

Sigdal, Viken

Stabburene står på gården Pletan i Sigdal kommune som har vært bebodd siden 16 - 1700 tallet. Det store stabburet er datert 1750, det står skrevet over døren. Det lille stabburet antas å være eldre. Så vidt vi vet har stabburene aldri blitt flyttet på. 

Kulturminner for allmennheten:
Eierne ønsker at stabburene skal bestå til beskuelse av folk som ferdes forbi gården. Den gamle ferdselsveien gikk rett igjennom tunet og denne veien er nå blitt skiltet og merket som tursti.

Kompetanseoverføring: 
Arbeidene skal formidles til lokale skoleelever og de skal innlemmes i arbeidene. 

LES OM FLERE PROSJEKTER