59,9543498 11,046005
Kirkegata 2, LILLESTRØM, 2000

UTHUSET - GAMLE LILLESTRØM

Skedsmo, Akershus

Prosjektet handler om å sette i stand et gammelt uthus i Lillestrøm, og kombinere dette med formidling av tradisjonshåndverk til elever ved den lokale yrkesskolen. Uthuset vil bli brukt som arena for kursing av håndverkere og huseiere gjennom Akershus bygningsvernsenters kursrekke.

Gamle Lillestrøm består av tre eiendommer; den gamle skolen, Lærerboligen og Doktorgården. «Doktorgården» med doktorbolig og uthus, ble oppført i 1884. Uthuset rommet opprinnelig funksjoner som stall, høyloft, skjul og utedo. I 1922 ble stallen i uthuset utvidet for å gi plass til doktorens bil.

Kulturminner for allmennheten:
Uthuset står i dag ubenyttet og dens funksjon er kun som et viktig element i et verneverdig kulturmiljø. Uthuset er en del av Stiftelsen Gamle Lillestrøm. De driver en utstrakt utleievirksomhet slik at alle har mulighet til å bruke bygningene. Hele anlegget eies av Skedsmo kommune, noe som også bidrar til og sikrer offentlig tilgjengelighet.

Kompetanseoverføring:
Det vil være aktiv deltakelse fra både yrkesfagelever og håndverkere på kurs i istandsettingsarbeidet, én dag per uke. Det skal i tillegg kontinuerlig formidles erfaringer og fremdrift i prosjektet til lokalbefolkningen gjennom lokalpressen og plakater / bannere ved byggeplassen. Det vil også bli åpne visningsdager for interresserte.

LES OM FLERE PROSJEKTER