59,622241 9,6542377
Lågendalsveien 76, Skollenborg, 3619

VÅNINGSHUS PÅ SUNDET NEDRE

Reparasjoner av tak, tegl, gulv, bunnstokker, og ildsted, Kongsberg.

Våningshuset på gården/plassen Sundet nedre er oppført i første halvdel av 1700-tallet. Etter å ha stått ubebodd i ca 30 år var huset sterkt skadet av råte og skadedyr.

Kulturminner for allmennheten:   

Det er ønske om å skape en plass med mulighet for formidling av bygnings og lokalhistorie, både for barn og voksne. 

Kompetanseoverføring:
Byggfagelever fra Kongsberg vgs. har fått delta på formidlingsdag hvor de fikk høre om huset, historien, redningsaksjonen og Fortidsminneforeningens satsing Kulturminner for alle. Videre fulgte det flotte bidrag fra Buskerud bygningsvernsenter og lokale håndverkere.
Prosjektet engasjerer en skoleklasse som får kurs i vindusrestaurering. 
To - tre interesserte elever får også mulighet til å være med på utskiftning av bunnstokk.   

Det gjennomføres "Åpen restaurering" med informasjonsskilt om arbeidene. Det er også planlagt to kompetanseseminarer om restaureringen.

LES OM FLERE PROSJEKTER