59,7501801 10,1957093
Hans Hansens vei 8, Drammen, 3021

VILLA CHRISTOFFERSEN

Drammen, Viken

Villa Christoffersen på Hans Hansens vei 8 i Drammen er en villa i funksjonalistisk stil oppført etter tegninger av Nils Boye i 1936. 

Kulturminner for allmennheten: 

Huset er en del av det enhetlige bygningsmiljøet av funkisvillaer langs Hans Hansens vei på Bragernes i Drammen. 

Kompetanseoverføring: 

Fasaderestaureringen av Villa Christoffersen har pågått siden 2019. Siste fasen av arbeidet er å restaurere den murte sokkeletasjen. Det skal arrangeres to dugnadsdager (med 5-10 deltakere) med en innleid kursholder. Det skal kurses i fremstilling og påstrykning av «hotmix» (varmlesket kalk), samt kalkmaling i flere farger.

LES OM FLERE PROSJEKTER