68,3367535 13,9881146
Haverringen 968, Bøstad, 8360

VILLA LOFOTEN

Villa Lofoten salteri, trandamperi og rorbu: Kaianlegg, Vestvågøy, Nordland

Villa Lofoten er i et fiskeværsmiljø med molo, kaianlegg, rorbu, trandamperi og salteri. Prosjektet omfatter tilbakeføring og oppgradering av kaianlegget foran salteriet og trandamperiet.

Rorbua er trolig oppført for to båtlag i 1840 i Kvalnesvær og senere flyttet til Kleivan ca. 1930 og ble ferdigstilt i 39. Den 300 meter lange moloen ble oppført i første halvdel av 1900-tallet. Trandamperiet ble overtatt av nåværende eier i 2011.

Kulturminner for allmennheten:
Villa Lofoten er et rekreasjonsområde for brukere av bygningene på området, badegjester og besøkende. Husene skal brukes som overnatting for turister. Grupper på anlegget kan delta på foredrag og filmvisning i et eget tilrettelagt rom i den restaurerte kjelleren i rorbua, hvor det også etableres to baderom for besøkende.

Kompetanseoverføring:
Det er lagt opp til mange kompetanseoverførende tiltak i prosjektprosessen. Det omfatter at skoleelever skal få lære ved å se murarbeid, én dugnadsgjeng skal ha praktisk læring. Det er plan for kommunal kompetanseheving, opplæringskurs og en til slutt teaterforestilling med påfølgende foredrag om moloens historie.

LES OM FLERE PROSJEKTER