ALTERTAVLE

Ca. 1630/1825

Altertavlen fra Moster gamle kirke er opprinnelig fra 1600-tallet, men opp gjennom årene har den blitt modernisert flere ganger ved hjelp av ny bemaling. De nåværende maleriene er fra 1825 og viser nattverden nederst og korsfestelsen øverst. I malerifeltene var det tidligere rokokkodekor, som igjen dekket over eldre malerier med oppstandelsen som motiv i det øverste feltet. Opprinnelig skal altertavlen kun ha vært dekorert med imitasjon av intarsiaornamentikk. Den har altså blitt fornyet i minst fire omganger.

Foto: Jiri Havran