FATTIGBØSSER

1600-/1700-/1800-tallet

Før de offentlige velferdssystemenes tid var mange fattige avhengige av å forsørges gjennom veldedighet. Almisser ble samlet i fattigbøsser, som ofte ble lånt ut av lokale menigheter og andre institusjoner. Fra Stranges stiftelse i Bergen er disse tre bøssene bevart. Den til venstre bærer inskripsjonen: "Strange Fatig Hus Böse 1761", mens bøssen til høyre under har påskriften: "Nykirkens Fattige". Stranges stiftelse ble opprettet som fattighus for kvinner i 1609, og den nåværende bygningen er fra 1751.

Foto: Jiri Havran