NORGES ELDSTE KATEKISMETAVLE

1589

Før reformasjonen var kirkene fylt med statuer og malerier av hellige personer. I kontrast til denne katolske billedrikdommen, ønsket flere i de tidlige protestantiske bevegelsene å begrense billedbruk og la Bibelens ord stå i sentrum. På slutten av 1500-tallet ble det derfor laget katekismetavler – altertavler som kun er prydet med tekst. Den eldste katekismetavlen i Norge er denne fra Gaupne kirke. Øverst på tavlen sees våpenskjoldet til kongen, som ved reformasjonen ble kirkens overhode. 

Foto: Jiri Havran