KIRKEKLOKKE FRA MIDDELALDEREN

1300-tallet

Fra Moster gamle kirke er en kirkeklokke fra middelalderen bevart. Den er utsmykket med en stor figur av Olav den hellige, som har på seg krone og bærer en langøks. Over figuren står en innskrift: AVE. MARIA. GRACIA. PLENA. DOMINUS. TEUM, som betyr «Hill deg Maria, full av nåde, Herren være med deg». Dette er begynnelsen på en bønn til Jomfru Maria som særlig er vanlig innen den katolske kirke. Ordene er hentet fra erkeengelen Gabriels hilsen til Maria i Lukasevangeliets skildring av bebudelsen.

Foto: Jiri Havran