MINIATYRSKIP

1600-tallet

Langs kysten har havet stått sentralt i folks liv, noe som reflekteres i skipsmodellene som henger i mange norske kirker. Noen av dem var gaver fra folk som overlevde havsnød, mens andre er gitt til minne om avdøde personer. I Stordal gamle kirke henger en modell av et krigsskip fra 1600-tallet. Skipet er laget av tre, med bemalte seil av papir og tekstil. På seilene er det bilder av en stjerne, to soler, to måner, en fisk og en hval. Motivene kan ha blitt malt av de samme kunstnerne som utsmykket kirkens interiør i 1799. Konserveringsstudent Ingrid Gudmestad fant nylig en mystisk lapp i skroget. Lappen er fra 1907 og er signert Lars A. Vad. Han skriver at han håper skipet vil tas godt vare på også i fremtiden. Vad var opprinnelig fra Stordal, men utvandret til USA, og det er derfor lappen er skrevet på engelsk.

Foto: Jiri Havran/Ingrid Gudmestad