KRUSIFIKS

Ca. 1250-1275

Krusifikser var en fast del av inventaret i norske middelalderkirker. Den korsfestede Jesus er blitt fremstilt på ulike måter: I romansk tid ble han gjerne vist som en seirende konge, mens han mot slutten av middelalderen heller fremstilles som sterkt lidende, på dødens rand. Krusifikset fra Rødven stavkirke er i tidlig gotisk stil og utgjør en mellomting mellom disse ytterpunktene: Jesus er mildt lidende, men fremdeles verdig og opphøyet. Krusifikset er nesten tre meter høyt og er laget av eik. Det har opprinnelig vært bemalt med oljefarger, noe man fremdeles kan se spor etter.

Foto: Jiri Havran