LYSESTAKE FORMET SOM ET SKIP

1100-tallet

Siden antikken har båter hatt en symbolsk betydning innen kristendommen. Rommet i kirken der menigheten sitter kalles skipet, og båter står sentralt flere steder i Bibelen. Et eksempel er Noas ark, og et annet er Jesus som stilner stormen når båten han og disiplene befinner seg i rammes av uvær. Båter kan slik forstås som et bilde på at mennesker kan frelses gjennom sin tro. Fra Urnes stavkirke er denne lysestaken bevart. Den er formet som et skip med høye stavner, og ytterst i hver stavn er det en vindfløy med dyrehode.

Foto: Jiri Havran