MESSEHAGEL I FLØYEL OG SILKE

Usikker datering

En messehagel bæres av presten eller biskopen under feiringen av nattverd og høytidsdager. Fra Holdhus kirke har foreningen en messehagel i fløyel og silke, som trolig er eldre enn den nåværende kirkebygningen fra 1720-årene. Flere av stoffene ser ut til å være gjenbrukt, og noen av disse kan være fra middelalderen. På messehagelens bakside ser vi Jesus på korset. Denne figuren var synlig for menigheten når presten vendte seg mot alteret under nattverden, og kunne slik minne dem om ritualets betydning.

Foto: Jiri Havran