SJELDENT REISEALTER

Middelalder

Fra middelalderen er det bevart noen svært få reisealtere her til lands og et av dem er fra Rødven stavkirke. Reisealtere ble innviet av en biskop på samme måte som et vanlig alter, og kunne også inneholde relikvier. Det gjorde at messen kunne feires hvor som helst, for eksempel utendørs eller i private hjem. Kanskje ble reisealtere mye brukt i misjonstiden, ettersom det kunne være langt mellom kirkebyggene da kristendommen ble innført. Alteret fra Rødven består av hvit marmor felt ned i en treplate.

Foto: Jiri Havran