STOLPESTOL

1100-tallet

I middelalderen var benker trolig den vanligste typen sittemøbel, men det er også bevart noen stoler fra perioden. De fleste kommer fra kirker, der de er blitt brukt av geistlige. Denne stolen fra Urnes stavkirke er en av de eldste i Norge og kan ha vært tiltenkt biskopen når han var på visitas. Kanskje er den også blitt brukt under skriftemål. Det er en såkalt "stolpestol", der de bakre beina er ført helt opp gjennom rygglenet. Stolen har mange deler av dreiet treverk og har trolig vært bemalt, noe som må ha gitt et dekorativt preg.

Foto: Jiri Havran