OPPMÅLING AV STEDJE STAVKIRKE

1854

Fortidsminneforeningen har en stor samling verdifulle tegninger, som er oppført på listen over Norges dokumentarv. Særlig viktige er tegningene av bygninger som ikke lenger finnes. Rundt 1800 var det nesten 100 stavkirker som fortsatt sto, men i løpet av århundret ble mange revet, og nå er det bare 28 igjen. Denne tegningen viser Stedje stavkirke som ble revet i 1867. Tegningen er laget av arkitekt G.A. Bull, som fra 1852 til 1854 reiste rundt og dokumenterte middelalderbygninger på oppdrag fra foreningen.