TINE MED SVIDEKOR

1800-tallet

En tine, også kalt laup, ble brukt til oppbevaring og frakting av mat. Utformingen varierte etter bruken. Forseggjorte tiner kunne brukes til "sending", en tradisjon der man sendte mat til kjentfolk ved viktige anledninger, for eksempel bryllup eller barsel. Motsatt kunne tiner også være helt enkle og uten dekor dersom de skulle ha en mer hverdagslig funksjon. Tiner ble gjerne laget ved hjelp av sveiping, slik som denne fra Per Amundsagården på Røros. Sveiping har vært brukt i Norge siden jernalderen.

Foto: Jiri Havran