Årbokseminar 3. februar: Religiøsitetens kulturminner

Publisert 14.12.2021

Hvordan har ulike perioder og konfesjoner avtegnet seg i kirkelige bygninger og gjenstander, og hvordan har de blitt forstått i ettertiden?

Gjennom historien har kirkenes arkitektur, inventar og utsmykning stått i samspill med religiøse idealer og rituelle behov. Materiell kultur kan også forme sosial samhørighet, markere individets plass i fellesskapet og kommunisere et trossamfunns prinsipper og idealer utad. 

Seminaret tar utgangspunkt i artikler fra Fortidsminneforeningens årbøker fra 2020 og 2021, og gjennom temaet «religiøsitetens kulturminner» ønsker vi å få frem diskusjoner rundt forholdet mellom det åndelige og det materielle.

Dato: 03.02.22

Tid: 09.00-15.00

Sted: Rådhusgata 7, Oslo

Send påmelding til linn@fortidsminneforeningen.no innen 20.01.22.

Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Vi ser an smittesituasjonen og vil vurdere digitale alternativer dersom det er nødvendig.

 

FORELØPIG PROGRAM

 

09.00    Kaffe og registrering

09.15    Linn Willetts Borgen: Velkommen

09.20    Oddbjørn Sørmoen: Introduksjon

 

Del 1: Form, funksjon og religiøse forståelser

09.30    Sine Halkjelsvik Bjordal: Stavkirkeforståelser før Fortidsminneforeningen

10.00    Alf Tore Hommedal: Nonneseter kloster: Form og liv i Bergens andre Mariakyrkje

10.30    Fredrik Berg og Elisabeth Andersen: Norske gravkapeller ca. 1860–1950

11.00    Kaffe

 

Del 2: Kirkerommets utsmykning

11.15    Bodil Østerås og Helle Vangen Stuedal: Utskårne bjelkehoder i Hustad kirke på Inderøy

11.45    Tarald Rasmussen: Hanseatisk protestantisme i Bergen: Bildene i Mariakirken

12.15    Ragnhild M. Bø og Elisabeth Andersen: Brudebenker i norske kirker

12.45    Lunsj

 

Del 3: Konfesjonelle brytninger på 1700-, 1800- og 1900-tallet

13.30    Arne Bugge Amundsen: Religiøse kulturlandskap i Skandinavia på 1700- og 1800-tallet

14.00    Kristin Aavitsland: St. Dominikus kirke i Oslo: Tiggermunker på norsk misjonsmark

14.30    Eystein M. Andersen: Metodistkirkens arkitektur i Norge

15.00    Slutt

 

Om foredragsholderne

 • Alf Tore Hommedal er førsteamanuensis i middelalderarkeologi på Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen.
 • Arne Bugge Amundsen er professor i kulturhistorie ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.
 • Bodil Østerås er arkeolog og arbeider som fagleder forvaltning og konservator ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter.
 • Elisabeth Andersen er kunsthistoriker og arbeider ved Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Eystein M. Andersen er cand. philol. i historie og arbeider som antikvar i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
 • Fredrik Berg er bygningsantikvar og arbeider ved Norsk institutt for kulturminneforskning.
 • Helle Vangen Stuedal er arkeolog og arbeider som rådgiver i Trøndelag fylkeskommune.
 • Kristin B. Aavitsland er kunsthistoriker og professor i middelalderstudier ved MF Vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, samt instituttleder ved Det norske institutt i Roma.
 • Oddbjørn Sørmoen er kunsthistoriker og arbeider som seniorrådgiver for kulturarv i Kirkerådet. Han var med på å starte det europeiske nettverket Future for Religious Heritage og har tidligere jobbet med religiøs kulturarv blant annet i KA, Riksantikvaren og English Heritage.
 • Ragnhild M. Bø er kunsthistoriker og for tiden tilsatt som forsknings- og utviklingsansvarlig ved Nasjonalmuseet.
 • Sine Halkjelsvik Bjordal har ph.d. i stavkirkenes kunnskapshistorie på 1700- og 1800-tallet og jobber som førstelektor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo.
 • Tarald Rasmussen er kirkehistoriker og er professor ved Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo, siden 2020 som emeritus.