Årsmøte i Fortidsminneforeningen Nordland avdeling

Publisert 18.03.2022

Velkommen til årsmøte og påfølgende foredrag ved Ingrid Lien om pitesamisk kulturhistorie.

Årsmøte i Fortidsminneforeningen Nordland avdeling

Når: torsdag 24.mars kl. 18:00

Hvor: NOUA, Storgata 56, Bodø

 

Fortidsminneforeningen Nordland avdeling avholder sitt årsmøte torsdag 24. mars 2022 kl 18.00.
Møtet foregår hos NOUA i Storgata 56, i Bodø.

Årsmøtesaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av dirigent, referent og underskrivere av protokollen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Aktivitetsplan
6. Valg. 


FOREDRAG
Fra kl 19 holder Ingrid Lien foredrag om pitesamisk kulturhistorie med utgangspunkt i hennes gård Lia i Oldereidmark sør i Bodø kommune.
Ingrid er 9. generasjon i Lia, som rommer 300 års pitesamisk historie. Foredraget er åpent for alle.