Årsmøte i Fortidsminneforeningen Vestfold 2023

Publisert 16.02.2023

Styret i Fortidsminneforeningen Vestfold ønsker herved velkommen til Årsmøte torsdag 16. mars 2023 kl 18.00

Styret i Fortidsminneforeningen Vestfold ønsker herved velkommen til Årsmøte torsdag 16/3-2023 kl 18.

Sted: Slottsfjellmuseet, Farmannsveien 30, Tønsberg

Eventuelle forslag til vedtak under årsmøtet må være styret i hende seinest 2/3, 14 dager før møtet. Adresse: Vestfold@fortidsminneforeningen.no

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  2. Valg av møteleder og referent, samt underskrivere av referat.
  3. Styrets beretning for 2022
  4. Styrets arbeidsplan for 2023
  5. Regnskap for 2022
  6. Innkomne forslag
  7. Valg
  8. Avslutning

Enkel servering

 

Vel møtt!

Styret v/leder Odd Hjorth-Sørensen

Her finner du årsmøtepapirer: https://pdf.ac/1J22n4