Årsmøte i Hordaland avdeling

Publisert 20.03.2023

Velkommen til årsmøte!

Tid: onsdag 29. mars 2023 klokken 18:00

Sted: Stranges Stiftelse, Klostergaten 28, 5005 Bergen

 

Saksliste

 1. Godkjenning innkalling og dagsorden
 2. Registrere delegater og fullmakter
 3. Konstituering
  1. Velge møteleder
  2. Velge protokollfører
  3. Velge to personer til å signere protokoll
 4. Årsmelding 2022
 5. Årsregnskap 2022
 6. Budsjett og arbeidsplan for 2023 (til drøfting iht. vedtekter)
 7. Valg:
  1. Styret
  2. Revisor
  3. Delegater til Fortidsminneforeningens representantskapsmøte
  4. Valgkomité
 8. Saker foreslått av avdelingens medlemmer, lokallag eller styre

 

Alle betalende medlemmer har møte- og talerett, men kun valgte delegater har stemmerett.

 

Vel møtt!