Årsmøte i Sandefjord lokallag

Publisert 26.02.2020

Velkommen til årsmøte og foredrag om Kulturminnefondets støtteordninger.

Innkalling til årsmøte på Øvre Myra, 4. mars kl. 1800

Program:

Årsmelding 2019

Regnskap 2019

Valg

Arbeidsprogram og aktiviteter 2020.

Åpent møte kl. 1900

Kulturminnefondet - en tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner.

Foredrag av Einar Engen, Kulturminnefondet, Røros.

Enkel bevertning

Last ned invitasjon (pdf)