Årsmøte i Voss lokallag

Publisert 23.02.2023

Årsmøte i Fortidsminneforeininga Voss lokallag 2023

Styret i Fortidsminneforeininga Voss lokallag ynskjer vel møtt til årsmøte torsdag 09. mars 2023 kl. 19:00

Stad: Vestnorsk kulturakademi Magasinvegen 26, 5705 Vossevangen

 

 

Dagsorden:

Sak 1/23        Godkjenning av innkalling, saksliste og dagsorden

 

Sak 2/23        Val av møteleiar, referent og to protokollunderskrivarar

 

Sak 3/23        Årsmelding 2022

 

Sak 4/23       Revidert rekneskap 2022

 

Sak 5/23        Handlingsplan 2023

 

Sak 6/23        Årshjul 2023

 

Sak 7/23        Budsjett 2023

 

Sak 8/23       Innkomne saker

 

Sak 9/23       Val

 

Enkel servering

Vel møtt!

Styret v/ leiar Valborg Kløve-Graue

v-kloeve@gmail.com