Årsmøte: Styret i Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus og interimsstyret for avdelingens lokallag for Oslo og omegn

Publisert 25.02.2022

Velkommen til årsmøte i potetkjelleren på Vøienvolden gård!

Dagsorden for årsmøtet i Oslo og omegn lokallag:

1. Valg av møteleder

2. Valg av protokollfører og to personer til å undertegne

protokollen

3. Interimsstyrets beretning for 2021 – innkomne saker

4. Valg – valgkomiteens innstilling

a) Valg av styreleder

b) Styremedlemmer på valg

c) Valg av valgkomite 

d) Valg av delegater til årsmøtet i fylkesavdelingen

 

Dagsorden for årsmøtet i Oslo og Akershus fylkesavdeling:

1. Valg av møteleder

2. Valg av protokollfører og to personer til

 å undertegne protokollen

3. Årsmelding 2021

4. Regnskap

5. Arbeidsprogram og budsjett 2022

6. Innkomne saker

7. Vedtektsendring 6, pkt 7c - gjelder formalisering av

praksis ved valg av valgkomite.

8. Valg – valgkomiteens innstilling

a) Valg av styreleder

b) Styremedlemmer på valg

c) Suppleanter

d) Valg av valgkomite 

e) Valg av revisor

f) Valg av utsendinger med vara til representantskapet