Årsmøte Voss lokallag

Publisert 07.02.2024

Vel møtt til triveleg møte!

Årsmøte for Fortidsminneforeininga Voss lokallag

Innkalling og saksliste

Stad: Peisestova på Mølstertunet
Dato: Onsdag 21.februar kl 18:00- 18:50 (Ny kursserie for Lys i gamle hus med Vossavri startar kl 19:00 i storsalen.)

Årsmøtesaker

 1. Konstituering av møtet
  Val av møteleiar
  Val av referent og protokollunderskrivarar

Godkjenning av innkalling og sakliste
Presentasjon av møtedeltakarane

 

 1. Årsmelding

 2. Rekneskap

 3. Eventuelt innkomne saker

 4. Årsplan/handlingsplan

 5. Budsjett

 6. Val
  Styreleiar
  2. Styremedlemer
  3. Vara til styret
  4. Revisor
  5. Valkomité
 7. Delegatar fra lokallaget til fylkesårsmøtet

 

Orientering om satsingsområda våre i 2024:

 • Markering av Landslovjubiléet
 • Lys i gamle hus med Vossavri
 • Ungdom som aktive tradisjonshandverksutøvarar
 • Blå skilt

Enkel servering. Vel møtt til triveleg møte!