AVLYST! Årsmøte i Vestfold avdeling 12. april

Publisert 23.03.2021

Fortidsminneforeningen Vestfold må dessverre avlyse det planlagte årsmøtet på Eidsfos Hovedgård 12. april.

Kjære medlemmer!

Fortidsminneforeningen Vestfold må dessverre avlyse det planlagte årsmøtet på Eidsfos Hovedgård 12. april.

Dere mottar derfor årsmøtedokumentene i e-post inkludert valgkomiteens forslag til vedtak.

Hvis det ikke er innvendinger til de vedlagte dokumenter, er det ikke nødvendig å svare. 

Eventuelle innspill må være styret i hende innen 5. april ved sekretær: geir.gartmann@gmail.com

Vi takker for et aktivt år til tross for coronarestriksjoner. 

Vi satser på å gjennomføre  medlemsarrangementer når det blir mulig, blant annet i samarbeid med Telemark avdeling. Planer for disse sendes ut senere.

 

For avdelingsstyret:

Vennlig hilsen med ønsker om god påske og om videre samarbeid for Vestfolds kulturminner.

 

 Dyveke Bast