Bevar Kirkeristen

Publisert 25.04.2022

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus er sterkt engasjert i bevaringen av Kirkeristen og vil markere dette med et arrangement på stedet.

Programmet innledes med en åpen sesjon utendørs for publikum. Her vil det bli omvisninger i Kirkeristen, utstilling av historiske bilder og en demonstrasjon av murbueteknikker som illustrer håndverksmessige problemstillinger knyttet til Kirkeristen.  Deretter innbyr Fortidsminneforeningen til en faglig sesjon i Krypten som vil bli avsluttet med debatt og faglige diskusjoner mellom et panel og deltagere i salen.

Program:

1100 – 1300: Utendørs sesjon i arealet mellom Domkirken og Kirkeristen.

Fire stasjoner: 1: Fortidsminneforeningen informasjonsstand.  2: Demonstrasjon av tegltyper og murbueteknikker v/Øyvind Buset, Oslo Murmesterforening. 3: Utendørs fotoutstilling om Kirkeristens historikk v/Bjørn Vidar Johansen. 4: Gruppevise rundturer a 15-20 minutter for å se på Kirkeristen og skadebildet.

1300 – 1530: Faglige foredrag i Krypten under Domkirken (påmelding)

  • 1300-1315: Fortidsminneforeningen, Byantikvaren ønsker velkommen
  • 1315-1330: Bjørn Vidar Johansen, Universitetet i Oslo: Kirkeristens historikk og forbilder, en nærmere innføring
  • 1330-1345: Øyvind Buset, Oslo Murmesterforening: Om restaurering av blankmur og buekonstruksjoner, utdyping
  • 1345-1400: Kaffepause
  • 1400-1430: Svein Bjøberg, Multiconsult: Om grunnforhold, symptomer, forfall og bevaring av Kirkeristen
  • 1430-1445: Oslo Kommune: Hva vil Oslo kommune gjøre med Kirkeristen
  • 1445-1530: Paneldebatt og diskusjon med salen ledet av Ida Børresen. Hvordan skal vi få bevart Kirkeristen?
  • Avslutning

Du kan melde deg på foredrag i Krypten HER.