Bli med på slåttedugnad!

Publisert 17.08.2020

Fortidsminneforeningen har blitt eier av Abborhøgda på Finnskogen. Dette er en unik skogfinsk gård i Kongsvinger kommune hvor både bygninger og kulturlandskap er fredet. Gården er med i det statlige programmet pga det store biologiske mangfoldet man finner her. Mangfoldet finnes her fordi gården ble drevet på en alderdommelig måte så lenge den var i drift, bl.a. uten bruk av kunstgjødsel.

Nå inviterer vi alle som har lyst til være med på slåtten og gjennom dette bidra til å holde dette verdifulle kulturlandskapet i hevd på dugnad.

Arbeidet vil gå over to helger. Den første helgen skal det slås og eventuelt hesjes. En viktig del av ivaretagelsen av det biologiske mangfoldet er å la gresset tørke slik at frøene faller ut og sikrer tilvekst neste år. Derfor rakes gresset sammen først etter en uke.

Vi bruker både moderne og tradisjonelle metoder. Man vil få mulighet til å prøv seg med ljå, og vi viser hvordan man setter opp en hesje. Det meste av høyet skal fraktes til høyløa for oppbevaring der.

Birger Nesholen fra Norsk Skogfinsk Museum leder arbeidet med slåtten. Han kjenner gården og kulturlandskapet godt og vil dele kunnskap med oss om hvordan livet på en skogfinsk gård kunne arte seg.

Vi trenger folk som deltar en eller flere dager. På grunn av koronapandemien må vi ha påmelding på forhånd. Da er det fint om dere også sier fra om hvilke dager det er aktuelt å delta. Påmelding til: cathrine@fortidsminneforeningen.no

Følgende datoer er satt opp:

Hovedoppgave: Slå gras
Lørdag 22.08.20 fra klokken 10
Søndag 23.08:20 fra klokken 10

Hovedoppgave: Raking av gras
Lørdag 29.08.20 fra klokken 10
Søndag 30.08:20 fra klokken 10

Alle som har vært med blir invitert til en slåttefest med tradisjonell skogfinsk mat når høyet er i hus søndag 30.08.20 fra klokken 14:00

Velkommen!

Oppgaver:
• Slå med ljå
• Sette opp hesje
• Slå med slåmaskin
• Arbeide med ryddesag
• Raking
• Innsamling av gras
• Bistå med måltider

Påmelding til: cathrine@fortidsminneforeningen.no