Brannvernmøte i Arendal for eiere og interesserte av gamle hus.

Publisert 03.11.2023

Fortidsminneforeningen inviterer til brannvernmøte for eiere og interesserte av gamle hus i Arendal, torsdag 23. november 2023, kl. 1800 - 1930.

Med støtte fra Stiftelsen UNI vil vi i november og desember gjennomføre møter for eiere og andre interesserte i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. Vi ønsker å bidra til å løfte temaet rundt brannsikring og brannvern i gamle hus.

Bakgrunnen er at man den siste tiden dessverre har opplevd flere branner i tett, verneverdig trehusbebyggelse samt bygninger med kulturhistoriske verdier som minner oss om viktigheten av å arbeide med brannsikring av vår umistelige kulturarv. Brannen i Risør sentrum februar 2021, brannene i Kragerø sentrum og på Akershus festning i februar 2023, brannen i Merierigården i Skien i mars 2023, og nå senest brannen i Bergen, er alle eksempler som vekker vonde minner.

Agder fylkeskommune og Riksantikvaren har tidligere i år avholdt et nasjonalt brannseminar om læringspunkter fra brannen i Risør med temaet; «Brannen er slokket, hva nå?» Vi mener derfor at det er et godt tidspunkt å løfte temaet i hele regionen og inkludere huseiere og andre interesserte.

Brannvern blir man aldri utlært på og vi ønsker derfor å spre kunnskap om ansvarsområdene eiere har når det gjelder sikring av tett, verneverdig trehusbebyggelse. Ved å formidle oppdatert informasjon og læringspunkter på tvers av kommunene, så håper vi å øke bevisstheten rundt roller, ansvar og muligheter ved å komme sammen for å snakke sammen og finne gode, lokale løsninger.

Hovedtemaene vil være: Hva er godt brannverrn i gamle bygninger? Hva bør man som eier av et gammelt hus tenke på?
Representant fra lokalt brannvesen og Nina K. Jernæs fra Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) vil foretelle og svare på spørsmål.