Jugendstilsenteret og KUBE – Ålesund

Publisert 21.04.2022

Velkommen til en kveld der bygningsvern i jugendbyen Ålesund er i fokus,

Velkommen til en kveld om vern og bevaring av arkitektur!

Dette arrangementet er rettet mot eiere av boliger fra gjenreisingsperioden i Ålesund, som en del av vårt arbeid i å veilede boligeierne i restaurering og vern av arkitekturen. Kveldens tema er vinduer, og vi får besøk av to innleggsholdere som vil snakke om regler, retningslinjer og muligheter når det kommer til tilbakeføring, restaurering og bevaring av vinduer i gjenreisingsbebyggelsen.