Bygningsvernseminar i Åmot 23. og 24. april

Publisert 15.02.2022

Om å ta vare på gamle bygg — kunnskap, identitet, berekraft Vinjehuset, Åmot, Vinje kommune.

Laurdag 23. april: Fagdag kl. 9-15.30. Program laster du ned her. Middag kl. 19

Sundag 24. april: Rundtur i Vinje kommune kl. 10

Pris fagdag laurdag 450.- inkl. kaffi og biti, lunsj og middag

Pris synfaring sundag kr 200.-

Påmelding til e-billett Vinje kommune

Moglege overnattingsplassar er Groven Camping, Mjonøy, Austbø hotell og Raulandsakademiet

Tilskipar er Vest Telemark Museum, Fortidsminneforeininga og Vinje kommune