Ditt verdifulle nabolag på Oppegård syd: Foredragskveld

Publisert 18.03.2022

Se deg rundt der du bor! Hva er særegent ved ditt hus og ved naboens? Bli med og lær mer om byggeskikken på Oppegård syd.

På arrangementet Ditt verdifulle nabolag setter vi et nytt fokus på velkjente bomiljøer, og på de historiene man finner i vanlige hus og gater. Denne gangen går turen til Oppegård syd i Nordre Follo kommune. Arrangementet er et samarbeid med Viken fylkeskommune og Nordre Follo kommune. 

Arrangementet er todelt. Torsdag 27.04 (kl. 18-21) blir det foredragskveld i kommunestyresalen i det gamle rådhuset på Kolbotn. Det blir enkel servering og kaffe/te. Lørdag 29.04 (kl. 11-14) drar vi på byggeskikksvandring på Oppegård syd med Ole Jakob Holt og vi spanderer lunsj.

Program torsdag 27. april, kommunestyresalen i gamle Oppgård rådhus
kl. 18.00 - Åpning
kl. 18.10 – Oppegård historielag v/ leder Steinar Karlsrud
kl. 18.40 – Informasjon om den nye områdereguleringen, tilpasning til kulturmiljø og hensynssone v/ Nordre Folle Kommune
kl. 19.10 - Pause 
kl. 19.20 – Byggeskikk på Oppegård syd v/ Ole Jakob Holt
kl. 21.00 – SLUTT
Arrangementet er gratis, men det er bindende påmelding grunnet bevertning.
 
PÅMELDING: Send mail til aku@fortidsminneforeningen.no Skriv i mailen om du ønsker å være med begge dager eller en av dagene.
OPPMØTE TORSDAG: Gamle Oppegård rådhus, Kolbotnveien 30 1410 Kolbotn
OPPMØTE LØRDAG: Oppegård syd, mer informasjon kommer
 
Se gjerne filmen vi lagde i forbindelse med vårt besøk på Tofte i 2021 HER.
 
Foto: Leif-Harald Ruud/CC BY-SA 
Foto 2: Gamle Oppegård rådhus, fotografert av Eva Rogneflåten 30.09.2022