Folkemøte på Røst

Publisert 10.05.2023

Velkommen til folkemøte om Kårøya!

Fortidsminneforeningen kjøpte tre bygg på Kårøya i 2022. Toralfhuset, Nilssenhuset og Helgesenhuset.
Her skal vi lage en redningsaksjon for byggene.
I denne forbindelse ønsker vi å invitere til et åpent folkemøte for å komme i dialog og snakke om veien videre.
Her ønsker vi innspill fra lokalbefolkningen.

Vi vil også fortelle litt om Fortidsminneforeningen og Husbrukprosjektet.

Vi hadde satt stor pris på om dere kommer ut på Kårøya tirsdag 23. mai klokken 17:00.
Kom gjerne i egne båter, eller bli hentet ved hotellkaia.
Vi byr på kaffe og noe å spise.

Loppemarked!
I forbindelse med ryddedugnaden vi hadde i slutten av april dukket det opp noen skatter. Benytt derfor anledningen til å skaffe deg et minne fra Kårøya! Inntektene fra loppemarkedet går til å støtte prosjektet.


Velkommen til Kårøya.

 

Cathrine Lillo-Stenberg

Rådgiver eiendomsutvikling, Avdeling bygningsvern


cathrine@fortidsminneforeningen.no
993 09 260