Foredrag om alterskap og altertavler fra perioden c.1450-1650

Publisert 25.01.2023

Med utgangspunkt i altertavlen i Vestfossen, vil Ragnhild M. Bø i dette foredraget fortelle mer om alterskap og altertavler fra perioden c.1450-1650 gjennom å belyse eksempler på import og lokal tilvirking, materialbruk og gjenbruk, og altertavlenes billedlige innhold. Velkommen til foredrag på Vøienvolden gård.

I Vestfossen kirke henger det en altertavle i alabast, laget i Mechelen omkring 1550. Det er nærliggende å tro at den kom til Norge gjennom fru Ingeborg til Foss og hennes danskfødte ektemann Hans Pederssøn Litle. Tavlen har hatt en omflakkende tilværelse mellom ulike kirker i Buskerud. Tross brannskader, vanskjøtsel, rekonstruksjoner og forflytninger har den bevart noe som kanskje kan kalles aura: i 1980-årene fikk den derfor avansere fra en bortgjemt tilværelse i et bøttekott til kirkeveggen i Vestfossen kapell – og i 2010 fikk den bli med inn i den da nylig oppførte Vestfossen kirke.

Det er omkring 1620 kirker som er i bruk i Norge i dag. De er fra ulike tidsperioder, bygget i ulike materialer og av ulik størrelse. Felles for dem alle er at de har en altertavle. Variasjonen mellom altertavlene er like stor som mellom kirkene selv og det er ikke alltid samsvar mellom alderen på kirkebygget og alderen på altertavlen.

Ragnhild M. Bø er utdannet kunsthistoriker og arbeider som førstelektor i kunsthistorie på Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved Universitetet i Oslo. Hun har undervist i flere emner innen kunsthistorie og eldre historie ved UiO, KHIO og USN og har publisert en rekke artikler og kapitler om kunst og artefakter, helgekult og religiøse praksiser i perioden ca.1150-1650.