Foredrag om Galleri Oslo

Publisert 25.01.2023

Fortidsminneforeningen ønsker å sette søkelyset på arkitektur fra 1980- og 90-tallet. Et eksempel er Galleri Oslo som ble tegnet av LPO arkitekter. At galleriet flere ganger både er kåret til Oslos styggeste bygning og er planlagt revet, betyr ikke at det ikke kan ha tidstypiske kvaliteter som burde interessere kulturminnevernet. Velkommen til foredrag i spisestua på Vøienvolden gård.

Foreningen har invitert sivilarkitektene Bente Kleven og Pål Henry Engh til både å fortelle om det endelige resultatet, gjennomføringen og intensjonene bak prosjektet. Bente Kleven er professor ved Arkitekthøgskolen, partner i LPO, og hadde et stort ansvar for den arkitekturfaglige utviklingen av Galleri Oslo. Pål Henry Engh er fhv. partner LPO og var med på å vinne arkitektkonkurransen om Grønland-Vaterland i 1982 som både resulterte i etableringen av arkitektfirmaet og gjennomføringen av prosjektet.  

Billedtekst: Lars Haukeland, Pål Henry Engh og Ola Aasness utgjorde LPO på 1980-tallet. Bente Kleven var den første fast ansatte. Foto: LPO.