Håndlagskurs med Sogndal VGS i Luster

Publisert 14.02.2024

I uke 14 og 15 arrangerer Fortidsminneforeningen kurs i grindverkskonstruksjon med byggfagklasser fra Sogndal Videregående skole på Sperlebakken i Luster.

Håndlag skal for første gang arrangere kurs i Luster i samarbeid med Troels Rosenkrantz på Sperlebakken

Sperlebakken er en kreativ plass for kunst, kultur, håndverk, dyrking og nye opplevelser. Lokal verdiskapning og handlingsbåren kunnskapsoverføring er blant kjerneverdiene. Kurset med Sogndal VGS vil være det første, av forhåpentlig vis mange, håndverksfaglige kurs med på denne plassen. Temaet for kurset er grindverkskonstruksjon. Målet for kurset er at elevene skal få en grundig innføring i lokal byggeskikk fra Vestlandet. Elevene skal gjennom praktisk tilnærming bli kjent med metoder for sammenføyninger, proposjoner og merking, bæreegenskaper, materialkvalitet, sikkerhet på arbeidsplassen og bruk av tradisjonelle verktøy.

Formidlerne på kurset kommer fra Håndlag sin Ressursgruppe. Rune Johnsen fra Haugesund og Fredrik Schulstad fra Oslo.