Velkommen innom årets bygningsvernkafé i Trysil, 15.-21.juli

Publisert 04.06.2024

Trysil og Engerdal lokallag inviterer til sommerens bygninsgvernkafé, der en kan få gode råd om gamle hus over en kopp kaffe og nystekte vafler! Åpen hver dag, fra mandag 15.juli til søndag 21.juli, fra kl.11-16. Velkommen til Bjønnsstugua i Trysil!

Velkommen til årets bygninsgvernkafé, der en kan få gode råd om gamle hus over en kopp kaffe og nystekte vafler! Bjønnsstugua, eller Bjønns på folkemunne er åpen hele sommeren, med Fortidsminneforeningen som vertsskap fra 15. til 21.juli, hver dag fra kl.11 - 16. 

Bygninsgvern og Kulturarv Hedmark

I tillegg til råd om vedlikehold og istandsetting av gamle hus så vil det også være mulig å få vite mer om tilgjengelige tilskuddsordninger, som Kulturarv Hedmark. Kulturarv Hedmark er Fortidsminneforeningen og Sparebankstiftelsen Hedmarks tilskuddsordning for kulturarv i tidligere Hedmark fylke. Satsingen ble lansert 1. september 2023 og skal gå over tre år. Søknadsutlysningen for 2024 åpner 15. august med frist 1. oktober. Se mer her og kom innom Bjønns for en prat! 

Stuas historie

De første brukerne på Bjønns er registrert på 1650-tallet. Garden lå vest for Nordre Bæk – Dunkers, i nærheten av der Bjønnsstugua nå ligger.
I 1750 ble garden delt, og hundre år senere ble resten av eiendommen i Innbygda lagt inn under Løkja og Søndre Bæk.
Garden har, så vidt en vet, aldri hatt noen bruker som heter Bjørn, men det har bodd to her som het Bjørnsen, og garden har antagelig fått navn etter en av dem. Den første av dem, Per Bjørnsen Hagen, var bruker her fra siste del av 1600-tallet.

Bygd i 1816-1820

I dag er alle spor etter gamle Bjønns borte, med unntak av huset som ligger på elvekanten. Bjønnsstugua er en «akershusisk» hustype; et hus i en etasje med inngang rett inn i stuerommet og en avpanelt kove. Skilleveggen er senere fjernet. Alderen på bygningen har medført mange spekulasjoner. Først og fremst har det vært bolig, men i mer «moderne tid» er bygningen benyttet til rekreasjon og hygge.

I 2019 foretok Hilding Sponberg og Bo Hansson dendrokronologiske analyser av boreprøver fra mange stokker i bygningen. De fleste prøvene viser hoggeår i perioden 1810 – 1816. Men også bl.a. en prøve som viser hoggeår på slutten av 1870-tallet. Det betyr at Bjønnstuggua må være satt opp mellom 1816 og 1820. Senere kan den ha blitt flyttet eller restaurert rundt 1880.

Bryggerhus og peisestue

Bjønns ble etter hvert delt. Bl.a. er Løkja fradelt Bjønns og Bjønnsstugua fulgte da med. I 1850-åra ble stuggua brukt som bryggerhus, og et tilbygd vedskjul sto til rundt 1900.

Mens Løkja var apotek og apotekerbolig fra 1917, ble Bjønnsstugua brukt som peisestue ved selskapelige anledninger. Einar Buflod kjøpte Løkja i 1947 og hadde kjøttforretning der.  Da han utvandret til Amerika i 1961, solgte han Løkja, men beholdt Bjønnsstugua. Etter Einars død ga etterkommerne i Amerika stuggua til Trysil historie- og museumslag for oppsetting på Trysil bygdetun. Der var det ikke plass og den ble stående til flomvollen skulle bygges i 2005. Bjønnsstugua ble da tatt ned for restaurering. Stuggua ble satt opp igjen i 2008, 70 meter lengre sør, på utsiden av flomvollen litt nord for der Gundersensaga i sin tid lå. I 2018 har stuggua blitt satt i stand innvendig, med bl.a. elektrisk anlegg, slik at frivillige lag og foreninger kan få drive vaffelstue her.

Kilde: Trysil kommune