Vindusrestaureringskurs på historisk fjellgård 8.juni kl.10-18

Publisert 04.06.2024

Velkommen til et nyttig og lærerikt vindusrestaureringskurs på en historisk fjellgård i Østre Trysil! Begrenset antall plasser og påmelding nå!
Velkommen til vindusrestaureringskurs på fjellgården, Kvannbekksetra i Trysil, lørdag 8.juni.
På kurset vil du lære 
- Vurdere tilstanden på det gamle vinduet 
- Fjerne gammel kitt og stifter 
- Reparere treverk 
- Skjære til glass, stifte, kitte og male med historisk linoljemaling
Du kan gjerne ta med deg og jobbe på ditt eget vindu. 
Kursleder er Børre Wessel fra Villa Wessel.
Kurset inkluderer materialer og lunsj, og koster kr.500.
Det er kun åtte plasser. Påmelding med melding her eller direkte til kvannbekksetra@online.no eller 913 70 414
Arrangør er Kvannbekksetra Kulturstiftelse og Østby historielag i samarbeid med Fortidsminneforeningen Trysil og Engerdal lokallag.
Istandsetting på Kvannbekksetra har mottatt tilskudd fra Kulturminnefondet og Fortidsminneforeningen. 

Kvannbekksetra kulturstiftelse ble opprettet da eiendommens eier, Kjell Støheim ga den til en nystiftet kulturstiftelse, som har som formål å ivareta gården – både bygninger og kulturlandskapet rundt. Blant annet skal stiftelsen drifte skogen, som ikke har vært drevet de siste 50 årene. Inntekt fra skogen vil være grunnlag for drift av eiendommen.