Velkommen til håndverkskonferansen 2023.

Publisert 20.10.2023

Regjeringen har lovet minst 500 millioner kroner årlig til utbedring og sikring av kirker i Norge. Det vil gi oppdrag for bedrifter og håndverkere landet rundt i mange år fremover. Det blir et spørsmål om rekruttering og kapasitet. Hvordan kan vi sørge for at det blir vellykket for både kulturmiljøsektoren og byggenæringen? 

Disse spørsmålene skal utdypes gjennom tematiske foredrag, mingling mellom bedrifter, håndverkere, vernemyndigheter og oppdragsgivere.

Kapasitet i markedet, kvalifikasjonskrav, oppdragsmengde, anskaffelsesprosess og kompetanseutvikling belyses fra både byggenæringens og bygningsvernets side.  

Deltar du lover vi deg en innholdsrik dag hvor du blir klokere på hva kirkeløftet innebærer og hvordan du best kan forberede deg på oppdragene som kommer.

I tillegg får du anledning til å bygge nettverk og være med på utdeling av Bygg og Bevarprisen 2023. Den tildeles en bedrift som har gjort det til levebrød å arbeide med istandsetting - og som satser på lærlinger og kompetanseoverføring. 

Vi vet også at salen blir full av kunnskapsrike mennesker – derfor tilrettelegger vi for gode diskusjoner og mingling mellom slagene. Ikke minst skaper vi en møteplass mellom etablerte bedrifter og unge håndverkere! 

Konferansen er et samarbeid med Norsk Håndverksinstitutt og Bygg og Bevar. 

Program

Påmelding

 

Se også: 

Som en del av satsingen Håndverksløftet inviterer Sparebankstiftelsen DNB til konferanse med temaet «Markeder for tradisjonshåndverk» 25 november.