Foredrag i Nore stavkirke: Numedal i vikingtid og middelalder

Publisert 13.07.2022

Programserien har fokus på menneskene som bodde i Opdal (nå Uvdal) i middelalderen, deres boforhold, hvilket arbeide som ga dem livsgrunnlag og deres forhold til kirken som ga dem boklig kunnskap og åndelig påfyll.

Det fjerde foredraget i serien "Kulturarv til ettertanke" skjer onsdag 10. august, St. Lavransdag, kl 17.00 i Nore stavkirke.

Margrete Figenschou Simonsen fra Kulturhistorisk museum, en i forskerteamet, som skriver boken «Arkeologiske undersøkelser av hus og tufter i Numedal». Hun gir oss en orientering om Numedal i vikingtid og middelalder. Handelen, med jern ut fra dalen, gikk blant annet via slepet Frygne i Nore.

FN´s bærekraftsmål 11.4 sier: «styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv». Gjennom denne programserien vektlegger vi bærekraftig natur- og kulturbaserte opplevelser ved å oppleve naturen og kulturminnene i sammenheng.

Last ned hele programmet 2022