Kulturnatt i Bergen (1)

Publisert 25.08.2023

Fortidsminneforeningen holder åpent på Stranges Stiftelse og Nonneseter på Kulturnatt i Bergen.

8. september arrangeres Kulturnatt i Bergen.

Fortidsminneforeningen, ved Hordaland avdeling og Bergen lokallag, holder åpent henholdsvis på Stranges Stiftelse og Nonneseter.

Stranges Stiftelse er en av Bergens eldste institusjoner. Stiftelsens fattighus for kvinner ble opprettet i 1609 av rådmann Strange Jørgensen, og har blitt gjenoppbygget flere ganger siden den tid. Den nåværende bygningen ble reist i 1751. Bygningen var brukt som gamlehjem helt frem til 1972. Interiøret hadde da stått mer eller mindre uendret i 220 år.
På Kulturnatten er det åpen utstilling i flere rom, det blir omvisning og lett servering.
Sted: Klostergaten 28
Tid: 18.00 – 21.00
Pris: Gratis

På Nonnester blir det åpent både i kapellet og tårnfoten.
Bli med inn i middelalderen til Bergens eldste bygg, Nonneseter tårnfot, fra ca. 1130, og til det stemningsfulle klosterkapellet. Bergen lokallag forteller om planer om rivning av fabrikkbygningen  for å skape en ruinpark og åpne for sammenhengen mellom tårnfort og kapell.
Det blir musikk, mini-foredrag og omvisning.
Sted: Kaigaten, mellom Jernbanestasjonen og Bergen Storsenter.

Tid: 18.00-21.00
Pris: Gratis