Redd eit hus - kurs i søknadsskriving

Publisert 20.09.2022

Kvar og korleis søke støtte til restaurering av kulturminne?

Stad: Folkets Hus, Kinosalen, Jørpeland

Tid: Tirsdag 4.oktober kl. 8.30 -16.00.

Målgruppe: Eigarar av verneverdige hus, sakshandsamarar og handverkarar. 

Arrangørar: Ryfylkemuseet og Fortidsminneforeningen Ryfylke lokallag

Spørsmål og påmelding: Grete Holmboe, e-post: ryfylke@fortidsminneforeningen.no. tlf. 48001359

Påmelding: Innan 1. oktober.

Betaling: Kr. 500 som inkluderer lunsj. Betaling ved frammøte. Ønskjer du å få tilsendt faktura oppgir du det ved påmelding. 

PROGRAM:

08.30 – 09.00: Registrering og kaffi
09.00 Velkomen ved Grete Holmboe, leiar i Fortidsminneforeininga, FMF Ryfylke lokallag.
09.05 Kva kan Fortidsminneforeininga bidra med? Ved leiar Grete Holmboe, FMF Ryfylke lokallag
09.30 Kva kan Ryfylkemuseet bidra med? Ved bygningsvernrådgjevar Lise Johnsen, bygningsavdelinga/bygningsvernsenteret RF.
10.00 Korleis og kvar kan du finna historisk informasjon om huset ditt? Ved RF / FMF
10:30 Kaffi
10.45. Kva har de behov for av hjelp i arbeidet med søknadsskrivinga? Presentasjonsrunde med konkrete problemstillinger frå den enkelte deltakar.
11:30 – 12.30 Lunsj
12.30 Kva kan Rogaland fylkeskommune bidra med? Ved rådgjevar Øyvind Malmin, seksjon for kulturarv.
13.00 Spørsmål og individuell hjelp til kursdeltakarane.
13.30 Kva kan Statsforvaltaren bidra med? Ved sakshandsamar Nono Dimby.
14.00 Spørsmål og individuell hjelp til kursdeltakarane.
14.30 Kaffi
15.00 Teams-møte med Kulturminnefondet om deira rolle i arbeidet med ein søknad. Kulturminnefondet ved Per Hilleren.
15.30 Spørsmål og individuell hjelp til kursdeltakarane.
16.00 Slutt

Det er satt av god tid til individuell hjelp og til samtaler rundt kaffikoppen.