Kurs i tilstandsvurdering og utbedring av kledning.

Publisert 11.01.2021

Håndhøvling av panel, teori og metode rundt spunsing, føye inn vannbrett og brytning.

Kurset vil omhandle istandsetting av uthuset på Jorderik.

Uthuset er per i dag svært skadet av jordvoller og trør som har klatret seg opp langs panelet. Fortidsminneforeningen vil nå rette huset opp og utbedre de fire ytterveggene. Dagene vil handle om både antikvariske og pragmatiske løsninger for utskiftning av råttent tømmer. Det er flere innfallsvinkler å ta, og gruppen blir derfor delt opp i ulike stasjoner som rullerer gjennom dagene. Hans Andreas vil gå gjennom det teoretiske rundt spunsing. Vi skal også vurdere hvor mye originalt materiale vi kan ta vare på og hvor utskiftningen er nødvendig, samt hvordan det bør gjøres. Det vil bli ulike løsninger for de ulike veggene. Baksiden av huset er i så dårlig stand at alt panel skal byttes ut. Her vil vi tilpasse materialer og ha opplæring i håndhøvling av bord i furu.

Deltakerne er fra Lærlingssenteret Innlandet