Kurs i tørrmuring i Akershus

Publisert 11.02.2020

I samarbeid med tradisjonsmurer Tore Granmo ønsker vi å invitere til kurs i tørrmuring. 22. februar kl.10-16

STED: Delbekk, Ålandsvegen 379, 2170 Fenstad.

PRIS: Pris pr deltaker kr 200,- dette inkluderer varm lunsj, drikke og kaffe med noe attåt.

KURSET: Kurset vil inneholde en liten innledning om prosjektets historie av eierne. Tore Granmo gir en innføring i tørrmuringens prinsipper; med enkel teori og praktiske øvelser. Om temperaturen tillater det kommer vi også til å gi en liten innføring og demonstrasjon av fuging med leirmørtel.

Vi har satt et tak på 10 deltakere, så det blir førstemann til mølla prinsippet. Vi oppfordrer spesielt håndverkere, elever og lærlinger til å melde seg på.

ØVINGSOBJEKTET: Huset vi skal jobbe med er «ødegården» Delbekk i Fenstad som har stått tom og ubebodd siden 1970-tallet. Huset ble i utgangspunktet bygget rundt 1730-tallet og har de siste førti årene som ubebodd fått lov til å forfalle temmelig fritt. Særlig grunnmuren var spesielt skadet etter setninger og en mislykket utgraving av kjeller på 50- tallet.

Nå er muren tatt ned, massen rundt og under huset er skiftet ut og huset jekket opp. Det er derfor med stor glede vi ønsker å dele lærdom med dere om tradisjonell tørrmuring.

PRAKTISK INFO: Ta med dere arbeidsklær etter forholdene

Kurset gjennomføres med støtte fra Kulturminner for alle/Fortidsminneforeningen

Påmelding via e-post/tlf. til karin.axelsen@gmail.com / 45371250

VEL MØTT!

Karin Axelsen og Christoffer Hønsen