Kurs i vindusrestaurering for håndverkere i Vestfold

Publisert 08.01.2024

Vestfold bygningsverntjeneste arrangerer i samarbeid med Fortidsminneforeningen kurs i vindusrestaurering 15.-16. mars. Målgruppen for dette kurset er håndverkere fra Vestfold og skal gi deltagerne grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer.

Kurset gjennomføres i Holmestrand. Er du håndverker, bosatt i Vestfold, tilbyr vi nå en mulighet til å få faglig påfyll, møte andre håndverkere i området og lære mer om hvordan man gjennom istandsetting av gamle vinduer kan bidra til mer bærekraftig istandsetting.

Vestfold bygningsverntjeneste er en satsing finansiert av Vestfold fylkeskommune. Ordningen driftes av Fortidsminneforeningen og skal bistå eiere av verneverdige hus og øke fokuset på tradisjonshåndverk og bygningsvern for håndverkere i regionen.

Kurs i vindusrestaurering:

Dato: 15. – 16. mars

Antall plasser: 10

Sted: Holtungveien 26, 3083 Holmestrand

Målgruppe: Håndverkere i Vestfold

Kursholder: Chris Nerdal

Kontaktpersoner Fortidsminneforeningen: Cathrine Lillo-Stenberg

Kursinnhold:

Kurset skal gi grunnleggende forståelse av oppbygging, funksjon og vedlikehold av gamle vinduer. Følgende temaer vil bli gjennomgått:

- kort om vinduets historie, hvorfor restaurere

- introduksjon til verktøy og utstyr

- sikker utførelse

- korrekt merking av glass/vindu/hengsler

- demontering av vinduer på huset

- demonstrere å fjerne kitt, ta ut glass, rense og skrape

- hvordan fjerne rust

- pusse, olje og klargjøre for å montere glass

- kort om grunn- og overflatebehandling

- demonstrasjon av tradisjonell linoljebrenning av metall

- montere metall

- glasskjæring

- montere glass, legge på nytt kitt

- maleteknikk

 

Lunsj er inkludert i prisen

Pris 1000 pr. person.