Lillesands farger i tiden

Publisert 23.06.2022

Det er med stor glede og takknemlighet at vi ønsker velkommen til Lillesands-Daéne 2022 og vårt prosjekt «Lillesands farger i tiden», som vil foregå dagene 27.- 29. juni 2022.

Bygningene langs Sørlandskysten er i dag i hovedsak hvitmalte, men slik har det ikke alltid vært. I Norge kom impulsene med bruk av farger sjøveien. Ser vi på gamle foto avspeiler disse at handel og kontakt med storbyene i Europa uten tvil har inspirert og påvirket Sørlandsbyene når det gjelder bruk av farger på sine vakre og stilrene hus. Fargene var ikke tilfeldig valgt, men i tråd med tidsriktige stilidealer.

I Øvregate finnes fortsatt et godt bevart bygningsmiljø med autentiske fasader. Det er derfor grunn til å tro at historien i malingslagene fortsatt er lesbare. Fortidsminneforeningen ønsker å sikre kunnskapen om fargevalgene som eksisterte i Øvregate fra 1860-tallet og utover. Resultatet bidrar til at fremtidens generasjoner ikke trenger å stille spørsmål rundt bygningenes opprinnelige farger.

Fargeundersøkelsen er først og fremst ment for dokumentasjon. Gir undersøkelsen god dokumentasjon og større nysgjerrighet, ønsker vi kontakt med flere huseiere og i godt samarbeid med dem søke om tilskudd til å kunne fortsette undersøkelsene videre oppover Øvregate. Om bygningene senere ønskes malt opp i opprinnelige farger blir opp til huseierne og Lillesand kommune å ta en god diskusjon på jf. byens Formingsveileder.

Arbeidet utføres av Norsk Institutt for Kulturminneforskning (NIKU) som er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø med spisskompetanse på kulturminner. Disse vil utarbeide en rapport som dokumenterer funnene av fargeundersøkelsen i Øvregate 1, og rapporten vil gjøres offentlig tilgjengelig ved at den vil sendes våre samarbeidspartnere, Lillesand kommune og Agder fylkeskommune, samtidig som at den publiseres på våre nettsider.

Prosjektet har nå fått bekreftet tre fantastiske tilsagn om tilskudd fra våre samarbeidspartnere; Bergesenstiftelsen med 150 000,- kr, Agder fylkeskommune med 50 000,- kr og Kulturminnefondet med 25 000,- kr. Dette er vi utrolig takknemlige for.

Prosjektet vil ledes av vårt styremedlem Margit Juliane Realfsen (tlf. 479 06 217) og vårt medlem av Fortidsminneforeningen, Else Rønnevig (tlf. 909 33 045). Disse to vil være kontaktpersonene under Lillesands-Daéne.

Vi ønsker herved å invitere dere til å besøke dette spennende prosjektet som vi håper vil skape nysgjerrighet og glede. Dette er er programmet for dagene (tar forbehold om mindre endringer som oppdateres her), og vi håper dere har lyst og mulighet til å ta turen til Lillesand sentrum disse dagene for å lære mer om en viktig del av bygningshistorien i Lillesand og trolig også Sørlandsbyene generelt.

MANDAG 27. JUNI 2022:

12:00: Åpning v/Fortidsminneforeningen Aust-Agder lokallag (sted: Strandgata 16).

12:05: Bakgrunn for prosjektet v/Else Rønnevig.

12:15: Norsk Kulturminneforskning (NIKU) forteller om arbeidet som vil utføres.

12:30: Hilsener fra bidragsytere, kulturarvinstitusjoner og offentligheten.

12:00-17:00: Utstillingen i Strandgata 16 holdes åpen.

13:00-16:00: Mulighet til å besøke NIKU som jobber med fargeprøver i Øvregate 1, Lillesand.

TIRSDAG 28. JUNI:

09:00-17:00: Mulighet til å besøke NIKU som jobber med fargeprøver i Øvregate 1, Lillesand.

10:00-16:00: Utstillingen i Strandgata 16 holdes åpen

ONSDAG 29. JUNI:

09:00-13:30: Mulighet til å besøke NIKU som jobber med fargeprøver i Øvregate 1, Lillesand.

10:00-16:00: Utstillingen i Strandgata 16 holdes åpen